Startsida  Ansökan
Ansökan om förskola/fritidshem
* = obligatoriskt

PersonuppgifterSteg 1 av 5

Ange barnets och sökandes personnummer (ÅÅMMDD-NNNN).
Barn:*
Sökande:*
Make/maka/sambo:

OBS!  Ansökan måste göras klar inom  60  minuter

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos Utbildningsförvaltningen i Landskrona stad

Uppgifterna som dataregistreras inom verksamheten behövs för administration, beslut om plats och avgift. Vid felaktiga uppgifter kan den registrerade kräva att få rättelse.

Enligt PuL (PersonuppgiftsLagen) har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år, få besked om hur personuppgifterna behandlas (§ 26). Begäran skall vara egenhändigt undertecknad och ställd till:

Landskrona stad
Utbildningsförvaltningen
Stadshuset
261 80 LANDSKRONA

 
Var vänlig vänta medan sidan laddas...