Startsida  Ansökan
Ansökan om förskola/fritidshem
* = obligatoriskt

PersonuppgifterSteg 1 av 5

Ange barnets och sökandes personnummer (ÅÅMMDD-NNNN).
Barn:*
Sökande:*
Make/maka/sambo:

OBS!  Ansökan måste göras klar inom  60  minuter

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos Utbildningsförvaltningen i Landskrona stad

Uppgifterna som dataregistreras inom verksamheten behövs för administration, beslut om plats och avgift. Vid felaktiga uppgifter kan den registrerade kräva att få rättelse.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som behandlas. Du har också rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade eller raderade förutsatt att det inte står i strid med offentlighetsprincipen. För information om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter: www.landskrona.se/personuppgifter


 
Var vänlig vänta medan sidan laddas...